Gevolgen Coronapandemie blijven voelbaar in watertechnologie-sector

24 nov 2020.

Inmiddels wordt duidelijk dat de effecten van de crisis voelbaar worden. Uit de meest recente peiling in oktober blijkt dat bedrijven nog steeds nadelige gevolgen ondervinden van de Coronapandemie, maar minder dan in juni en september. Er is een aantal opvallende verschuivingen te zien. Zo is het aantal bedrijven dat medewerkers heeft moeten ontslaan gedaald van 22 procent in september naar 14 procent in oktober. Ook het aantal bedrijven dat medewerkers heeft ingezet op andere activiteiten is gedaald naar 27 procent ten opzichte van 44 procent in september. Aan de andere kant zijn er voor het eerst sinds het uitsturen van de enquête in april bedrijven die in november het salaris van hun personeel niet kunnen betalen. Daar staat gelukkig tegenover dat het aantal respondenten dat aangeeft geen nieuwe opdrachten te krijgen of ziet dat bestaande opdrachten geannuleerd of uitgesteld worden sterk is gedaald. Ook het percentage bedrijven dat aangeeft geen investeringen meer te toen is onder de 14 procent gezakt, het laagste percentage sinds de start van deze enquête.

Verder gaven in de laatste peiling van oktober minder bedrijven dan in september aan nu of binnen twee weken niet meer voldoende werk te hebben voor alle werknemers (-6%). Ook het aantal bedrijven dat geen financiële problemen verwacht daalt met 47 procent voor het eerst sinds mei weer onder de 50 procent.

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de NOW of TOZO regeling is daarentegen weer gestegen van 33 procent in september naar 50 procent in oktober. Daarmee komt het percentage weer in de buurt van mei en juni toen respectievelijk 57 en 53 procent gebruik maakte van deze regelingen. Die stijging is mogelijk te verklaren doordat de maatregelen in Nederland en daarbuiten versoepeld werden en nu juist weer strenger zijn.

“De met enige regelmaat gehouden enquêtes geven ons een goed beeld in de tijd van de gevolgen van de coronapandemie voor de watertechnologie sector in Nederland” aldus Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance. “Duidelijk is, dat door de grote diversiteit van het bedrijfsleven in grootte, marktsectoren en wel of geen export, de effecten ook heel erg verschillen. Dit is voor ons goed te gebruiken in de terugkoppeling naar de overheid. Verder is het positief dat het aantal bedrijven dat mensen heeft moeten ontslaan lijkt af te nemen. Ook de afname van het aantal bedrijven dat geen investeringen doet is op zich positief” aldus Molenkamp.

In opdracht van TKI Watertechnologie is de WaterCoalitieNL (Water Alliance, het Netherlands Water Partnership en Envaqua) sinds april bezig een beeld te krijgen van de economische effecten en knelpunten voor de sector. Waar lopen ondernemers tegenaan en zijn daar waar mogelijk oplossingen voor te vinden. Hiervoor is een korte enquête opgesteld die regelmatig wordt uitgestuurd.

Wilt u alle resultaten en trends nalezen, bekijk dan de PDF: klik hier. De trends en resultaten zijn vanaf pagina 3 te vinden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons