General Assembly in Rotterdam: alle seinen op groen voor vervolg financiering Centra

8 mrt 2016.

Samenwerken’ was het thema van de 7de General Assembly, die op 3 en 4 februari 2016 plaatsvond in Rotterdam. De General Assembly is het halfjaarlijkse kennisevent voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Gerard Adema, directeur van het Centre of Expertise Water Technology, presenteerde er op 4 februari de resultaten van het onderzoek Toekomstverkenning Centra. De meeste centra blijken nog niet zonder Rijksfinanciering te kunnen.

De basis voor de Toekomstverkenning Centra werd gelegd in de zomer van 2015. Toen kwamen de directeuren van acht Centres of Expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en publiek-private samenwerkingsverbanden bij elkaar om na te denken over de toekomst. Bovendien spraken ze met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die gelieerd zijn aan Centra. De uitkomst was dat de partijen een globaal beeld hadden van die toekomst, maar dat dit breder getoetst moest worden. Daarom stelde de kerngroep een uitgebreide interviewlijst op die bij meer Centra, bedrijven en regionale en lokale overheden zou worden uitgezet.

Conclusies toekomstverkenning
Inmiddels zijn de resultaten bekend. Enkele belangrijke punten waarover de respondenten het eens zijn: Het verbeteren van het beroepsonderwijs is hoofddoelstelling voor alle partijen. De publiek-private samenwerking in de triple helix (overheid, onderwijs, ondernemers) moet in stand blijven. Dit geldt ook voor financiering: alle drie de partijen moeten blijvend meebetalen. Als de Rijksfinanciering na de eerste investeringsperiode wordt stopgezet zal het overgrote deel van de Centra omvallen: ze zijn dan nog niet in staat op eigen benen te staan.

Doekle Terpstra
In dat kader heeft Doekle Terpstra, actief als aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020, goed nieuws tijdens de 7de General Assembly. In zijn presentatie onthult hij dat alle seinen in politiek Den Haag op groen staan voor continuering van de Rijksfinanciering.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons