Eerste kaas van ingedikte melk

30 jun 2017.

Sinds september 2015 werken Wafilin Systems, CEW, Dairy Campus, Ecolab en DOC Kaas samen aan het Fryslân Fernijt project ‘Indikken van melk op de boerderij’. Uit onderzoek blijkt dat het indikken van rauwe melk decentraal, op de boerderij, van toege­voegde waarde in de zuivelketen kan zijn met zowel voordelen voor de melkveehouder als voor de zuivelverwerkende industrie. Door water al op de boerderij aan de melk te onttrekken vermindert energieverbruik, transport en daarmee de CO2- uitstoot en de kostprijs per kilogram eindproduct. Tevens wordt het hergebruik van water mogelijk.
Het CEW is binnen dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en doet onderzoek naar de kwaliteit van het permeaat dat overblijft na het indikken van de melk.

Net ‘gewone’ kaas
Het eerste jaar van het onderzoek stond in het teken van het scheiden van water uit de rauwe melk, waarbij de kwaliteit van beide producten behouden moest blijven. Inmiddels draait het project alweer een half jaar in de praktijk, achter de melkrobot op de Dairy Campus in Leeuwarden. De resultaten zijn veelbelovend, de kwaliteit van de melk blijft behouden. De logische vervolgstap was om te testen of deze ingedikte melk verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld kaas.
Samen met studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein heeft DOC Kaas inmiddels de eerste kazen geproduceerd. Uit de eerste kaasproeverijen en analyses is gebleken dat men heel goed in staat is om jonge Gouda kaas te produceren. De kaas is uiteraard rijk aan vet en eiwitten en deed in smaak niet onder voor de ‘gewone’ kaas.

Wereldprimeur?
Bij een stukje kaas hoort ook een drankje en daarbij kwam het aan de melk onttrokken water goed van pas. De kwaliteit van het water is hoog en heeft veel overeenkomsten met het Nederlandse kraanwater. Daarmee zou het dus geschikt kunnen zijn voor hergebruik op de boerderij. Maar water is ook een belangrijk bestanddeel van bier. Dus om de kaas nog beter te laten smaken heeft een van de medewerkers van Wafilin Systems, in zijn eigen garage, een echt wit biertje gebrouwen met het water afkomstig van de koe. Misschien wel een wereldprimeur!

In het resterende deel van het onderzoek zullen analyses blijven worden uitgevoerd om werking en kwaliteit van het proces en de producten te kunnen onderbouwen. Het projectteam ziet de eindresultaten met vertrouwen tegemoet.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons