Door de oprichting van het kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw zal veel bestaande kennis gedeeld worden en nieuwe kennis op het gebied van watertechnologie beschikbaar komen. Vorige week dinsdag bleek dat er voldoende mogelijkheden liggen voor onderzoek. Binnen het kennisplatform zullen de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie en watergerelateerde uitdagingen in de glastuinbouw worden gedeeld en uitgewisseld. Docenten kunnen de kennis die ze op doen binnen het platform uiteindelijk weer inbrengen in het onderwijs. Hierdoor kan de gewenste kenniscirculatie tussen onderwijs en onderzoek tot stand komen. Volgens het CEW vervullen docenten in het proces van kenniscirculatie een belangrijke rol. Docenten voegen namelijk door het uitwisselen van kennis veel toe aan het leerproces van studenten wat vervolgens weer motiverend werkt voor de studenten.

19 feb 2013.

Het Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw biedt studenten interessante stage- en afstudeermogelijkheden op het gebied van Watertechnologie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is ook gebleken dat, voor de vraagstukken die er momenteel liggen, er uitgelezen kansen zijn om studenten onderzoek te laten doen.

Het CEW initieert binnen dit kennisplatform samen met het bedrijfsleven projecten op het gebied van watertechnologie. Concreet betekent dit dat bestaande technologie wordt doorontwikkeld en wordt toegepast in de praktijk. Het doel van het CEW is om actief studenten te betrekken bij projecten voor het kennisplatform.

Een van de eerste projecten zal vermoedelijk gaan over het desinfecteren van drainwater uit de kassen van de glastuinbouwers. In dit drainwater zitten namelijk resten nutriƫnten, gewasbeschermingsmiddelen, humuszuren en ziektekiemen die niet goed zijn voor de planten. In dit project zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om UV-technieken die voor drinkwater zijn ontwikkeld toepasbaar te maken voor de glastuinbouwsector. Er wordt naar een oplossing gestreefd waarbij de waterketen volledig gesloten is.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons