Circulair Friesland en WaterCampus organiseren gezamenlijk Circulair Water Café

4 apr 2018.

Ruim 90 geïnteresseerden kwamen op donderdag 29 maart naar het Wetsusgebouw, om een gezamenlijk ‘Café’ van Circulair Friesland en WaterCampus bij te wonen. Het was de eerste keer dat de twee partijen gezamenlijk een dergelijk evenement organiseerden en het smaakte direct naar meer.

Ingrid Zeegers, Programma Directeur Circulair Friesland

Martijn Bijmans, algemeen directeur van het CEW, trapte af met een introductie van het CEW en het belang van een goede transitiefase op weg naar een circulaire economie. Programma Directeur van Circulair Friesland Ingrid Zeegers, vertelde over water als essentieel voor en onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie. João Sousa van Paques liet de aanwezigen zien wat er allemaal mogelijk is met afvalwater onder de veelzeggende titel “Promising biobased products from wastewater”. Peter van der Maas, Lector Sustainable Water Systems bij Van Hall Larenstein, kwam vertellen over ‘Better Wetter’, ofwel toekomstbestendig waterbeheer. Tot slot waren er 4 pitches van 2 minuten, met als verplicht onderdeel ‘een verzoek aan de zaal’. Dit uiteraard met het idee om tijdens de borrel eens rustig verder te praten. Verrassend waren de pitches van de studenten van de ‘Frisisan Design Factory’, onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. Zij droegen ideeën aan om water te zuiveren met wetlands en een systeem om bekertjes duurzaam schoon te maken bij festivals.

Maarten Trilsbeek, Project Manager CEW

De insteek van het Café was ‘kort, krachtig en effectief’. Dat betekende heel concreet dat de vragen en opmerkingen uit het publiek bewaard werden voor de borrel. En met succes, want onder het genot van een hapje en een drankje werden diverse visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt voor toekomstige samenwerking.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons