CEW werkt samen met nieuwe lector

5 dec 2014.

Sinds 1 september 2014 is Paul van Eijk de nieuwe lector Sustainable Water Systems bij Hogeschool VHL op de WaterCampus Leeuwarden. Paul van Eijk is als milieukundig ingenieur gepromoveerd aan het TU Delft Interfacultair Onderzoek Centrum – Duurzaam Gebouwde Omgeving (DIOC-DGO). Bij dit centrum werd interdisciplinair, risicovol en grensverleggend onderzoek gedaan in nauwe samenwerking tussen de faculteiten Bouwkunde, Civiele Techniek en Technische Bestuurskunde. Paul van Eijk is gepromoveerd op de vraag hoe watersystemen duurzaam gemoderniseerd worden in de stedelijke vernieuwingsopgave van Nederland.

Lectoraat Sustainable Water Systems
Het lectoraat Sustainable Water Systems wordt gevormd door een aantal onderzoeksthema’s:

Water in en om de gebouwde omgeving.
Water en klimaatadaptatie, -mitigatie en participatie.
Water en gezond leven.
Water en cultuur.
In alle thema’s wordt gezocht naar handelingsperspectieven om water maximaal vast te houden en schoon te houden. Deze perspectieven vormen gereedschappen voor het onderwijs, onderzoek en de praktijk van duurzame watersystemen.

Samenleving van belang
Het lectoraat richt zich op de maatschappelijke opgave van de watertransitie waarbij de vraag centraal wordt gesteld hoe duurzame technische waterinnovaties kunnen doorwerken in de ruimte en in de maatschappij. Er is sprake van een kloof tussen technische innovaties en de samenleving, ‘the innovation gap’. “De samenwerking in de gouden driehoek tussen ondernemers, onderwijs en overheden is vruchtbaar! De tijd is rijp om onze samenleving hieraan toe te voegen”, aldus Van Eijk.

Samenwerking binnen CEW
Van Eijk geeft binnen CEW uitvoering aan onderzoeksopdrachten op het thema ‘watersystemen’. Daarbij wordt ook de verbinding gelegd met Land- & Watermanagement, één van de strategische speerpunten van Hogeschool VHL. Paul van Eijk is op dit moment onder andere bezig met onderzoek naar een duurzame visie op de waterketen voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Ook is een begin gemaakt met de evaluatie (kwaliteit, kwantiteit, beheer, gebruik) van projecten waarbij in de jaren ’90 duurzame watersystemen zijn aangelegd.

Inauguratie
Op donderdag 12 februari houdt lector Paul van Eijk, bij Hogeschool VHL op de WaterCampus Leeuwarden, zijn inaugurele reden, met als titel ‘Water vasthouden en schoonhouden als culturele opgave’.

Heeft u een onderzoeksvraag op het gebied van de duurzame waterketen?Informeer naar wat CEW voor u kan betekenen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons