CEW realiseert TKI projecten op het gebied van Valorisatie Reststromen 11 mei 2015

11 mei 2015.

In 2014 heeft het CEW een verzoek ingediend om onderdeel te worden van het TKI Water Technologie. Tevens heeft CEW een projectidee ‘Valorisatie Reststromen’ ingediend welke recent door de ProgrammaRaad is behandeld en goedgekeurd.

Binnen het valorisatieprogramma wordt toegepast onderzoek uitgevoerd binnen een vijftal programmalijnen:

– Zoute Reststromen;
– Hergebruik Zoete Reststromen;
– Energie uit Afvalwater;
– Winning van Nutriënten;
– Winning van Grondstoffen;
– Inzet van Sensoren voor Kwaliteitsbewaking.

Toegepast onderzoek dat CEW binnen het programma uitvoert kwalificeert zich voor TKI toeslag. Wilt u weten welke mogelijkheden het programma u te bieden heeft? Neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons