CEW helpt bij kennisuitwisseling over afvalwater in Kosovo

31 mrt 2017.

In Kosovo, het armste land van de Balkan, zijn nauwelijks actieve rioolwaterzuiveringsinstallaties te vinden. Goed onderwijs of opleidingen over de behandeling van afvalwater waren er tot voor kort ook niet. Omdat het land is benoemd tot partnerland van de Europese Unie, moet het in de toekomst wel voldoen aan EU-voorschriften en richtlijnen, ook waar het gaat om water. PUM Netherlands Senior Experts begon daarom met een plan om in Kosovo een ​​opleiding op te zetten op het gebied van afvalwaterbehandeling. Inmiddels is er met hulp van o.a. het CEW en Van Hall Larenstein een laboratorium voor afvalwaterbehandeling ingericht op de universiteit van Mitrovica en hebben de eerste lessen plaatsgevonden.

Seminar
Samen met de World Water Academy organiseerde PUM eerst een seminar over de effecten van afvalwater op het oppervlaktewater, hoe men in Nederland en andere landen met afvalwaterproblematiek omgaat en wat de technische mogelijkheden zijn op dit vlak. Bovendien werd er een begin gemaakt met een netwerk voor kennisuitwisseling en samenwerking. Het seminar legde de basis voor een nieuwe beroepsopleiding op het gebied van afvalwaterbehandeling. De universiteit van Mitrovica, Bylmeti (UMIB), een zuivelbedrijf in Kosovo dat zelf afvalwater behandelt en PUM tekenden een overeenkomst om te komen tot een dergelijke opleiding. Met als hoofddoel om studenten zodanig op te leiden dat zij straks kunnen voorzien in de kennisbehoefte van lokale ondernemers en waterbedrijven.

Laboratorium
De volgende stap was het inrichten van een laboratorium in het UMIB-gebouw, waar studenten en professionals die in hun dagelijks werk geconfronteerd worden met afvalwaterproblematiek onderzoek kunnen doen. Dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kregen Van Hall Larenstein en CEW de opdracht om het project te steunen door middel van de inrichting van een laboratorium, het ontwikkelen van laboratoriumtests en lesmateriaal en door handleidingen en richtlijnen op te stellen. RVO stelde 18.000 Euro beschikbaar om laboratoriumapparatuur aan te schaffen. Samen met de apparatuur die al aanwezig was in de universiteit en de apparatuur die eerder werd meegenomen uit Nederland, werd een professioneel lab neergezet voor onderwijs en onderzoek op het gebied van afvalwaterbehandeling.

Eerste lessen
Eerst werden de lokale docenten opgeleid en ondersteund bij het opzetten van experimenten. Ook kregen ze instructie over het gebruik en onderhoud van de laboratoriumapparatuur. Eind 2016 werd de eerste echte cursus gegeven door Leo Groendijk, docent bij Van Hall Larenstein, en enkele PUM experts. Meer dan 60 mensen toonden interesse voor deelname aan de cursus, 34 werden uiteindelijk uitgenodigd, waaronder lokale docenten. Alle deelnemers maakten de cursus af en ontvingen een certificaat. De deelnemers waren zeer enthousiast over de lessen. In het bijzonder de analyses, metingen en berekeningen in het lab vonden de deelnemers waardevol. De groepen waren gemotiveerd, werkten hard en werkten goed samen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons