Centre of Expertise Water Technology (CEW) krijgt financiële impuls van 1 miljoen Euro

1 mrt 2017.

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW), gevestigd in Leeuwarden, ontvangt een financiële impuls van 1 miljoen euro van het kabinet. Staatssecretaris Sharon Dijksma maakte dit op 12 maart bekend tijdens de PvdA-bijeenkomst Het Rode Noorden in De Lawei in Drachten. Het CEW zorgt sinds 2011 samen met Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool en het bedrijfsleven voor het talent van de toekomst voor de topsector Water. Daarnaast fungeert het centrum als innovatieversneller voor het bedrijfsleven. In Friesland betekent dit concreet meer dan honderd onderzoeksprojecten in vijf jaar en vele tientallen betrokken bedrijven, studenten en docenten.

Belangrijk moment
De extra middelen komen op een belangrijk moment. Juist nu de regionale economie weer aantrekt en de vraag van het innovatieve bedrijfsleven uit de regio groeiend is, wordt gezocht naar verdere uitbreiding en ontwikkeling om nog meer studenten te interesseren voor de watersector. Directeur Martijn Bijmans van het CEW: “Deze financiële bijdrage geeft ons de mogelijkheid om onze kennisbasis samen met de hogescholen te versterken. Zodoende kunnen we bedrijven nog beter ondersteunen bij het oplossen van hun watergerelateerde problemen en bij het ontwikkelen van watertechnologie die wereldwijd verkocht kan worden. Onze groei van een regionaal naar nationaal centrum is in volle gang en zelfs veel buitenlandse bedrijven weten ons te vinden op dit moment. Deze trend draagt niet alleen bij aan de regionale en nationale economie maar helpt ook om wereldwijde waterproblematiek op te lossen en te zorgen voor veilig en schoon drinkwater en goede sanitatie. De studenten die bij ons meewerken aan projecten, zijn de talenten van de toekomst in deze groeiende kennisintensieve sector.”

Drie pioniers
Het CEW startte in 2011 als één van de eerste pilot centra. Inmiddels bestaat de gehele beweging uit meer dan honderd Centra. De extra middelen nu zijn voor de drie pioniers die de weg hebben gebaand voor alle andere Centra. Naast het CEW zijn dat het Automotive Centre of expertise (ACE) in Helmond en Chemelot Innovation & Learning Labs (CHILL) in Geleen. Ook zij ontvangen een impuls van 1 miljoen Euro.
Het CEW is samen met de Water Alliance en Wetsus managing partner van WaterCampus Leeuwarden. WaterCampus wordt gefinancierd door de Provinsje Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

(foto Leeuwarder Courant)

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons