AW Machinery vraagt CEW om spoelwater te onderzoeken

5 jul 2019.

AW Machinery ontwikkelt en bouwt o.a. wasunits om ondergrondse containers te reinigen. Het spoelwater dat vrijkomt bij het reinigen, is vervuild en kan dus niet zonder meer geloosd worden op het riool of het oppervlaktewater. Dit betekent dat er vaak heen en weer gereden moet worden om het spoelwater op verantwoorde wijze af te voeren en om schoon water te tanken. Dit gaat gepaard met onnodig dieselverbruik en CO2-uitstoot. Uit het oogpunt van duurzaamheid heeft AW Machinery het CEW daarom gevraagd om de chemische en biologische samenstelling van het vervuilde spoelwater te bepalen.

Dit onderzoek zal plaatsvinden in het Waterapplicatiecentrum in Leeuwarden. Daarnaast gaat het CEW deskstudie doen om te bepalen welke technologie gebruikt kan worden om vervuild spoelwater te reinigen en opnieuw te gebruiken als spoelwater of om het wel te mogen lozen op het riool en/ of oppervlaktewater. De eerste resultaten worden verwacht in september.

AW Machinery kwam in contact met CEW via StapinActie, een organisatie die ondernemers helpt elkaar te vinden voor kennisdeling, ondersteunt bij de eerste stappen naar onderlinge samenwerking en richting geeft bij verandering of ontwikkeling.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons