EVENT: INNOVATIE- & ARBEIDSMARKTOPLOSSINGEN BIJ GROENE TRANSITIE

Date: 30 May
Time: 15:30 - 18:00
Location: WaterCampus Oostergoweg 9, Leeuwarden
Country: Nederland


Groene Transitie is nodig om de toekomstbestendigheid en continuïteit van de Noord-Nederlandse economie te waarborgen. Dat heeft impact op bedrijven,  onderwijs, ondersteunende ecosystemen en bijbehorende ketens. En bovenal ook op de personen die hierin werkzaam zijn.

Consortium ‘Opschaling PPS – Groene transitie in Water, Chemie & Food’

Wij, een consortium van 5 Publiek-Private Samenwerkings-verbanden (PPS’en) in de sectoren Water, Chemie en Food, geloven dat we samen sterker staan. De uitdagingen en kansen in deze drie sectoren vertonen namelijk veel overeenkomsten.

Enkele voorbeelden:

  1. “De groei van het arbeidsaanbod neemt de komende jaren snel af. In het volgende decennium komt deze vrijwel tot stilstand door demografische ontwikkelingen als de vergrijzing en de daling van de geboortecijfers in voorgaande decennia.” (CPB, 2019; Ebregt et al, 2022)
  2. “Er bestaat een kwalitatieve mismatch tussen wat huidige opleidingen aanbieden en waar vraag naar is in de markt op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.” (Bron: KPMG, Transitie is mensenwerk – Arbeid als factor in de circulaire economie)
  3. “Samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs kan bijdragen aan een goede voorbereiding van studenten op veranderende beroepen en innovaties.” (Bron: Onderwijs over de energietransitie en de circulaire economie, november 2021, door Het Groene Brein en Coöperatie Leren voor Morgen)

Op donderdagmiddag 30 mei gaan we graag met jullie het gesprek aan om te ontdekken hoe we de groene transitie gezamenlijk succesvol kunnen aanpakken. Vertegenwoordigers uit alle sectoren, zowel publiek als privaat, zullen aanwezig zijn.

Zien we u ook?

Noteer alvast in uw agenda:

EVENT: INNOVATIE- & ARBEIDSMARKTOPLOSSINGEN BIJ GROENE TRANSITIE
Datum:
 donderdag 30 mei 2024
Tijd: 15.30 – 18.00 uur
Locatie: WaterCampus, Oostergoweg 9, 8911MA, Leeuwarden

En meld u nu direct aan:

EVENT: INNOVATIE- & ARBEIDSMARKTOPLOSSINGEN BIJ GROENE TRANSITIE
Sector

CONSORTIUMPARTNERS ‘OPSCHALING PPS – GROENE TRANSITIE IN WATER, CHEMIE & FOOD’:

 

DE CONSORTIUMPARTNERS ZIJN VERBONDEN AAN DE VOLGENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN:

‘Opschaling PPS – Groene Transitie in Water, Chemie & Food’ wordt bekostigd met een subsidie uit het Nationaal Groeifonds.

Curious about who
CEW Leeuwarden is?

View our staff

Address

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

P.O. Box

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons