Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

De CEW-nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en bevat nieuws over toegepast onderzoek, product- en onderwijsontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Incidenteel kunt u een uitnodiging ontvangen voor een symposium of ander relevant evenement.
Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

Meerkeuze *
Visie Watertechnologie Fryslân: circulaire economie gaat na 2020 kansen bieden
13 nov 2013. Het CEW heeft in opdracht van de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland een visie ontwikkeld op de toekomst van watertechnologie gekoppeld aan duurzaamheidsdoel...
Burgemeester Ferd Crone ‘door het lint’ bij opening Waterapplicatiecentrum
13 sep 2013. Onder toeziend oog van de ruim 130 genodigden werd vrijdag 13 september jl. het Waterapplicatiecentrum (WAC) op de WaterCampus in Leeuwarden officieel geopend. Ter gel...
WaterCampus introductie voor eerstejaars studenten van Life Sciences and Technology
30 aug 2013. Als afsluiter van de introductieweek hebben de nieuwe eerstejaars studenten van Life Sciences and Technology een bezoek gebracht aan de WaterCampus. Na het ontvangst m...
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water start pilot Mbo-minor Watertechnologie
31 mei 2013. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) start in het komende cursusjaar 2013 – 2014 met de minor Water. Het CIV Water en CEW verzorgen samen het pr...
CEW biedt ondersteuning bij het vernieuwen en ontwikkelen van slibverwerkingstechnieken van Wetterskip Fryslân
31 mei 2013. Jaarlijks zuivert Wetterskip Fryslân ca. 90 miljoen m3 afvalwater van Friese huishoudens en bedrijven. Bij het zuiveren van afvalwater blijft zuiveringsslib over. Dit...
Succesvolle start Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw
19 feb 2013. Dinsdag 12 februari jl. vond de bijeenkomst Watertechnologie en Glastuinbouw plaats op de Watercampus in Leeuwarden. Met ruim 70 gasten werd deze eerste bijeenkomst me...
Leden LTO Noord Nederland op werkbezoek bij de WaterCampus in Leeuwarden
19 feb 2013. Het CEW heeft vorige week dinsdagmorgen samen met Wetsus en de Water Alliance leden van LTO Noord Nederland ontvangen die op werkbezoek kwamen bij de Watercampus in Le...
Door de oprichting van het kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw zal veel bestaande kennis gedeeld worden en nieuwe kennis op het gebied van watertechnologie beschikbaar komen. Vorige week dinsdag bleek dat er voldoende mogelijkheden liggen voor onderzoek. Binnen het kennisplatform zullen de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie en watergerelateerde uitdagingen in de glastuinbouw worden gedeeld en uitgewisseld. Docenten kunnen de kennis die ze op doen binnen het platform uiteindelijk weer inbrengen in het onderwijs. Hierdoor kan de gewenste kenniscirculatie tussen onderwijs en onderzoek tot stand komen. Volgens het CEW vervullen docenten in het proces van kenniscirculatie een belangrijke rol. Docenten voegen namelijk door het uitwisselen van kennis veel toe aan het leerproces van studenten wat vervolgens weer motiverend werkt voor de studenten.
19 feb 2013. Het Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw biedt studenten interessante stage- en afstudeermogelijkheden op het gebied van Watertechnologie. Naar aanleiding v...
Kenniscirculatie door Kennisplatform voor Watertechnologie en Glastuinbouw
19 feb 2013. Door de oprichting van het kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw zal veel bestaande kennis gedeeld worden en nieuwe kennis op het gebied van watertechnologie...
Eerste bijeenkomst Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw
4 feb 2013. Hierbij wil ik u van harte uitnodigen deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw. Deze vindt plaats op dinsdag 12 ...

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons