Projecten

In uw opdracht werkt het CEW aan het oplossen van watergerelateerde vraagstukken en technologieontwikkeling.

De hieronder beschreven projecten zijn een greep uit ons portfolio.

Project 2019.0219: Nutrient management in greenhouse horticulture
27 nov. Klik hier voor uitgebreide projectinformatie (Engelstalig).
Project 2019.0264 Hergebruik van spoelwater | lopend
13 nov. AW Machinery ontwikkelt en bouwt onder meer wasunits voor het reinigen van ondergrondse containers. Elke dag verbruikt elke unit 3.200 tot 6.000 liter water. De wasuni...
Project 211: Sample Analysis Rainmaker | Lopend
3 mei. Rainmaker’s purpose is to produce safe drinking water for communities in need so they can thrive and never go thirsty. Rainmaker offers a range of Air-to-Water and W...
VIDA Project
15 feb. Het Centre of Expertise Water Technology (CEW), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden, is op 18 mei 2018 een Europees project gestart in de voedingsmiddelensector, gena...
Water Test Network
13 feb. CEW participeert sinds de zomer van 2018 in het Europese project Water Test Network. Het doel van het project is om een Europees netwerk van testfaciliteiten met versc...
Project 209: Titan Salt | Status: Afgerond
3 feb. Titan Salt is committed to preparing salt plants for the future, creating innovative solutions to help salt plants rise above. Titan Salt has its own production facili...
Project: Onderzoek IBA-Systemen Gemeente Almere | Status: lopend
8 okt. Opdrachtgever: Gemeente Almere Projectnummer: 216 Omschrijving: Inwoners van Oosterwold, een nieuwbouwwijk van de gemeente Almere,  bepalen niet alleen zelf hoe hun k...
Project: Natuurlijk zwemwater | Status: afgerond
4 dec. Regenwater als vulwater voor zwemvijvers en natuurzwembaden Opdrachtgever: Biotop Benelux Projectnummer: 000169 Omschrijving:  Biotop heeft zich gespecialiseerd in he...
Project: Kwelwater | Status: afgerond
21 nov. Opdrachtgever: Provincie Fryslân Projectnummer: 161 Omschrijving: Rond de stad Leeuwarden is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de infrastructuur om de doorstroming ...
Project: Moerasdak als innovatieve zuiveringstechnologie voor erfafspoelwater | Status: afgerond
23 okt. Inleiding Een van de oorzaken van emissies naar oppervlakte- en grondwater is de oppervlakteafvoer van boerderijen, bestaande uit perssappen, percolaatwater en mest. D...
Project: Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum | Status: afgerond
23 okt. Samen met Easymeasure en Waterwaves heeft het Centre of Expertise Water Technology (CEW) een niet eerder toegepaste technologie om restwater uit de glastuinbouw te zui...

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons